واژه نامه تخصصي

-۱انشعاب آب واگذار شده:  منظور تعداد انشعابات آب فروش رفته است که هزينه آن پرداخت شده است    (اعم از نصب شده يا نصب نشده).

-۲ اشتراک فاضلاب واگذار شده: منظور تعداد اشتراک فاضلاب فروش رفته در مقطع زماني مورد نظر است که هزينه آن پرداخت شده است . (اعم از نصب شده يا نصب نشده).

-۳ درآمد آب بها و آبونمان: ميزان درآمدي که به عنوان فروش آب و خدمات بعد از فروش طي قبوض آب بها از مشترکين دريافت مي گردد.

-۴ درآمد حق اشتراک آب: ميزان درآمد حاصل از فروش و واگذاري انشعابات آب که از متقاضي دريافت مي گردد .

-۵ درآمد حق اشتراک فاضلاب: ميزان درآمدحاصل از واگذاري و فروش اشتراک فاضلاب در مقطع زماني مورد نظر که از مشترکين جديد دريافت مي گردد.

-۶ مصرف آب: ميزان آبي که توسط مشترکين مصرف شده و براي آن قبض صادر گرديده است.

-۷ توسعه شبکه توزيع آب: عبارتست از ميزان توسعه لوله گذاري شبکه توزيع آب (به تفکيک جنس و سايز).

-۸ لوله گذاري خطوط انتقال: عملکرد لوله گذاري بين چاهها و مخازن ذخيره آب که به تفکيک جنس و سايز درج مي گردد.

-۹ اصلاح شبکه توزيع آب:  منظور ميزان لوله گذاري که براي ترميم و بازسازي لوله هاي از بين رفته و پوسيده شبکه توزيع آب است که به تفکيک قطر و جنس لوله درج ميگردد.

-۱۰ توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب: عبارتست از ميزان لوله گذاري انجام شده جهت توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب (به تفكيك جنس و سايز) .

-۱۱ لوله گذاري خطوط انتقال فاضلاب:  خطوط انتقال فاضلاب خطوط جمع کننده شبکه هاي جمع آوري فاضلاب مي باشند که در نهايت به تصفيه خانه فاضلاب منتهي مي شود.

-۱۲آب توليدي: ميزان کل آب استحصال شده از منابع آبي به تفکيک سطحي (سد) و زيرزميني(چاهها) مي باشد.

-۱۴ حداکثر ظرفيت تامين آب: حداکثر ميزان آبي که شرکت بطور بالقوه توانايي تامين آن را دارد .

-۱۵ تعداد چاههاي در مدار: منظور تعداد چاههايي است که در بازه زماني مورد نظر در مدار بهره برداري بوده اند.

-۱۶ تعداد چاههاي خارج از مدار:  منظور تعداد چاههايي است که به دلايل فني از قبيل : اشکالات کيفي ، پايين رفتن سطح ايستابي ، کاهش آبدهي ، ماسه دهي ، ريزش ديواره و ...خارج از مدار يا بطور موقت خارج از سرويس بوده اند.

-۱۷ حوادث انشعابات آب:  تعداد حوادث رخ داده (اعم از ترکيدگي و...) شامل کمربند ، انشعاب، اتصالات وشير محفظه

-۱۸ حوادث انشعابات فاضلاب: منظور تعداد حوادث رخ داده روي انشعابات مشترکين فاضلاب است .

-۱۹ حجم فاضلاب تصفيه شده: عبارتست از ميزان حجم فاضلاب جمع آوري شده که در مقطع زماني مورد نظر در تصفيه خانه فاضلاب تصفيه مي شود.

 

چهارشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸
یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان این ملت است.
عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهدا است.
شهدای ما مظهر عقلانیت دینی و مدافع حقانیت و عدالت بودند.
شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی.
شهادت نشانه استواری است.
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل‌الله است.
زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.
رسم شهادت و سنت الهی قتل فی سبیل‌الله، با نظام اسلامی زنده شد.
خاطره شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.
ارزش شهادت بالاترین ارزش‌هاست و زمان، همه چیز به جز خون شهید را کهنه می‌کند.
مقام معظم رهبری: در عالم ملکوت، علما و بزرگان و زهاد و عباد با حسرت به جایگاه شهدا نگاه می‌کنند.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

تغییر نوع کاربری

واگذاری انشعاب

تغییر نام

تغییر مکان انشعاب

تعویض کنتور

تغییر ظرفیت قراردادی

اصلاح قبض

بانک ملی

 

بانک ملت

 

بانک مسکن

 

بانک صادرات

 

بانک تجارت

 

بانک کشاورزی

 

بانک سپه

 

بانک صنعت و معدن

 

بانک اقتصاد نوین

 

بانک پارسیان

 

بانک پاسارگاد

بانک توسعه

بانک انصار

بانک شهر

بانک دی

بانک سامان

جهت مشاهده قبض آب اینجا کلیک کنید.

شماره پيگيري خود را که قبلا دريافت نموده‌ايد، وارد کنيد.

شرکتهای آب و فاضلاب روستایی:

www.abfar-eazar.co.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان شرقي

www.abfa-wazar.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي

www.abfar-ardebil.com

شرکت آب و فاضلاب روستايي اردبيل

www.abfar-isfahan.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي اصفهان

www.abfar-ilam.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي ايلام 

www.abfar-bushehr.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي بوشهر

www.abfartehran.co.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي تهران

www.abfar-chm.ir , www.abfar-bamiran.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي چهار محال و بختياري

www.abfar-kh.ir

 شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي

www.abfar-nkh.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي

www.abfar-khj.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي

www.abfar-khoozestan.com

شرکت آب و فاضلاب روستايي خوزستان

www.abfarzanjan.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي زنجان

www.abfarsemnan.co.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي سمنان

www.abfarsistan.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان

www.abfar-fars.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي فارس

www.abfar-qom.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي قم

www.abfar-qazvin.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي قزوين

www.abfar-kurdistan.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي كردستان

www.kerman-abfar.org.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمان

www.abfar-kermanshah.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه

www.abfar-kb.com

شرکت آب و فاضلاب روستايي كهكيلويه و بوير احمد

www.golestanabfar.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي گلستان

www.guilan-abfar.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي گيلان

www.abfar-mazandaran.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي مازندران

www.abfarmarkazi.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي مركزي

www.abfarhormozgan.com

شرکت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان

www.abfarhamedan.ir

شرکت آب و فاضلاب روستايي همدان

www.abfaryazd.com

شرکت آب و فاضلاب روستايي يزد 

 

 شرکتهای آب و فاضلاب شهری:

www.‎ abfa-azarbaijan.com

شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي

www.waww.ir

شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي

www.abfa-ardabil.co.ir

شرکت آب و فاضلاب اردبيل

www.abfa-esfahan.com

شرکت آب و فاضلاب اصفهان

www.abfa ـ ilam.com

شرکت آب و فاضلاب ايلام

www.aww.co.ir

شرکت آب و فاضلاب اهواز

www.abfa-bushehr.ir

شرکت آب و فاضلاب بوشهر

www.tpww.co.ir

شرکت آب و فاضلاب تهران

www.eastabfa.com

شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

www.swtws.com

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربي تهران

www.abfase.com

شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقي تهران

www.tsc.ir

 شركت فاضلاب تهران

www.abfawt.com

شهرها و شهركهاي غرب

www.abfa2t.com

آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران

www.abfa3.com

آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران

www.abfa4.com

آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران

www.abfa6.com

آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران

www.abfa-chm.com

شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختياري

www.abfa-nkh.ir

شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي

www.abfa-ckh.ir

شرکت آب و فاضلاب مركز خراسان رضوي

www.abfakhorasan.ir

شرکت آب و فاضلاب خراسان  رضوي

www.abfakhuzestan.com

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

www.znabfa.com

شرکت آب و فاضلاب زنجان

www.sww.ir

شرکت آب و فاضلاب سمنان

www.abfasb.com

شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان

www.abfa-shiraz.com

شرکت آب و فاضلاب شيراز

www.abfa-fars.com

شرکت آب و فاضلاب فارس

www.abfaqazvin.com

شرکت آب و فاضلاب قزوین

www.abfa-Qom.com

شرکت آب و فاضلاب قم

www.abfakashan.com

شرکت آب و فاضلاب کاشان

www.abfakordestan.ir

شرکت آب و فاضلاب كردستان

www.abfa-kerman.com

شرکت آب و فاضلاب کرمان

www.abfaksh.ir

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

www.abfa-kb.irm

شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه وبویراحمد

www.golestanabfa.ir

شرکت آب و فاضلاب گلستان

www.abfa-guilan.com

شرکت آب و فاضلاب گیلان

www.abfa-lorestan.ir

شرکت آب و فاضلاب لرستان

www.abfa-mazandaran.ir

شرکت آب و فاضلاب مازندران

www.abfamarkazi.ir

شرکت آب و فاضلاب مرکزی

www.abfamashhad.ir

شرکت آب و فاضلاب مشهد

www.abfahormozgan.com

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

www.hww.ir

شرکت آب و فاضلاب همدان

www.abfayazd.com

شرکت آب و فاضلاب یزد