مديريت مصرفتعریف مدیریت مصرف آب
مديريت مصرف شامل مجموعه‌ای از فعاليتهای به هم پيوسته بين صنعت آب و مشترکين آن با هدف حفظ منابع آبی کشور و به منظور توزیع عادلانه آب با فشار و دبی متناسب به مشترکین تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی است تا بتوان با کارآيی بيشتر و هزينه کمتر به مطلوبيت يکسانی در زمينه مصرف دست يافت. در اين صورت عرضه‌کننده و مصرف کننده به سود بيشتری دست خواهند يافت. مقوله‌هايی مانند افزايش بازده تصفیه-خانه ها، تکنولوژی‌های جديد و خدمات مشاوره‌ای در کنار کنترل مصرف آب، نرخهای چند تعرفة ای و کنترل برداشت از منابع آب زیرسطحی در حيطه مديريت مصرف قرار می‌گيرند.
هدف مدیریت مصرف آب
مديريت مصرف عبارت است از برنامه‌ريزی، اجراء و نظارت ‌بر آن قسمت از فعاليتهای مرتبط با توزیع آب که بر میزان مصرف آب تأثير می‌گذارد و سبب به وجود‌ آمدن تغييرات مطلوب در شکل الگوی مصرف آب، الگوی زمانی مصرف و ميزان مصرف آب می‌گردد.
منافع حاصل از مديريت مصرف آب در در موارد زير خلاصه می شود:
۱. کاهش ميزان مصرف آب در ساعات پيک مصرف از طريق کنترل فشار و مصرف، نرخهای تعرفه تصاعدی و مبتنی ‌بر فصلها و زمانهای مختلف و ذخيره‌سازی
۲. کاهش هزينه توليد با افزایش بهبود کیفیت آب بدون نياز به حفر چاه های و تصفیه خانه ها
۳. تخصيص بهينه منابع در بلند مدت با ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا
۴. اتخاذ سياستهای مناسب در جهت حفظ محيط زيست و کاهش آلودگی های زیست محیطی
۵. اتخاذ سياستهای مناسب در صنايع و کمک به صنايع در جهت کاهش هزينه توليد
۶. آزادسازی سرمايه‌های صنعت آب به منظور افزايش کارآيی جهت رفاه مصرف‌کننده
در اين راستا، با اتخاذ سياستهای مناسب نه تنها سطح زندگی و مطلوبيت مصرف کاهش نمی‌يابد، بلکه هدف حفظ سطح زندگی و سطح رفاه با مصرف کمتر آب است
ظرفیت های قانونی موجود جهت اعمال مدیریت مصرف آب
ماده واحده الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه
به منظور کاهش مصرف و رعایت الگوی های تعیین شده که ضرورت آن بیش از پیش در بحران خشک سالی ۱۳۸۰ درک شد، ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در آبان ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب قانون مزبور به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده شده است در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف، حداکثر تا دو برابر قیمت های مصوب به ترتیبی که هیئت وزیران در آیین نامه اجرایی مربوط تعیین نموده اند (به شرح ذیل) از مشترکین شبکه های آب شهر ی[جریمه بحران] اخذ، و درآمد حاصل از آن با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف بازسازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف گردد.
مصوبه هیئت وزیران برای اعمال مدیریت مصرف
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
• بند ۸ مصوبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۹۹۶۰٣/ت۴۲۴۰۰ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ به شرح زیر:
"به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می شود نسبت به در اختیار گذاردن تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکین متقاضی اعم از خانگی و غیره خانگی اقدام و هزینه مربوطه را با درج در قبوض آب بها ظرف یک سال دریافت کنند."
• شرکت آب و فاضلاب مجاز است نسبت به اعمال نرخ های جریمه‌ای برای آن گروه از مصرف کنندگان آب شهری در بخش های خانگی و غیرخانگی که در دوره بحران آب شهر تهران بیش از الگوی مصوب، مصرف می‌نمایند به صورت پله‌ای اقدام نماید.
• شهرداری تهران و کلیه مؤسسات عمومی و دولتی و غیردولتی موظفند ظرف یک سال کلیه انشعابات آب فضای سبز شهر را از منابع آب با کیفیت پایین‌تر و خارج از شبکه شهری تأمین نمایند.
• با عنایت به اهمیت اصلاح و تولید تجهیزاتی که به نحوی مصرف آب را کاهش می‌دهند، وزارت صنایع تمهیدات لازم جهت تولید شیرها و سردوشی‌هایی با مصرف کم و کاهش حجم فلاش ‌تانک‌های بهداشتی را به عمل آورده و از سازندگان اینگونه تجهیزات حمایت جدی نماید.

تاریخ درج: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۹:۳۴ق.ظ۲۴
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۹ق.ظ۲۴

يكشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان این ملت است.
عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهدا است.
شهدای ما مظهر عقلانیت دینی و مدافع حقانیت و عدالت بودند.
شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی.
شهادت نشانه استواری است.
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل‌الله است.
زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.
رسم شهادت و سنت الهی قتل فی سبیل‌الله، با نظام اسلامی زنده شد.
خاطره شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.
ارزش شهادت بالاترین ارزش‌هاست و زمان، همه چیز به جز خون شهید را کهنه می‌کند.
مقام معظم رهبری: در عالم ملکوت، علما و بزرگان و زهاد و عباد با حسرت به جایگاه شهدا نگاه می‌کنند.

آخرین بروزرسانی: يكشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸